mijn werk – wethouder

Na 4 jaar wethouderschap in de gemeente Houten (2014-2018) ben ik op donderdagavond 31 mei 2018 geïnstalleerd als wethouder voor Progressief Akkoord (Onafhankelijken, GroenLinks en PvdA) in de gemeente Montfoort. Een hele eer.  Via mijn werk als wethouder ben ik ook actief als voorzitter van het het kennisplatform Utrecht Sociaal (het kUS) en ben ik dagelijks bestuurslid van o.a. FermWerk en de GGDrU

Voor een overzicht van mijn portefeuille in de gemeente Montfoort klik hier.

Hier een kleine opsomming van enkele publicaties over mijn rol en functie tot nu toe en wat mij drijft:

en natuurlijk mijn blogs en vlogs die ik gedurende de afgelopen jaren heb gemaakt.

4 weeks ago

Wethouder Jocko Rensen

Aanrader!OPROEP | Meepraten over jeugdhulp, Wmo of werk en inkomen? Kom dan naar de bijeenkomst op 17 april. Daar wordt ingezoomd op hoe inwoners het beste betrokken kunnen worden bij beleid en uitvoering in het sociale domein.

Hoe regelen we in de gemeente de jeugdhulp, de Wmo en alles rondom werk en inkomen? Daartoe maakt de gemeente beleid. Al deze onderwerpen vallen samen in het zogenaamde ‘Sociaal Domein’. Gemeente heeft de uitvoering van het Sociaal Domein opgedragen aan externe partijen, maar blijft zelf verantwoordelijk voor het beleid. Dit beleid maken we niet alleen.

De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad en adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen rondom jeugd, Wmo en werk en inkomen. Zowel de gemeenteraad als het college hechten veel waarde aan deze adviezen. Ze vormen een belangrijk onderdeel in het beleid.

De Participatieraad constateert dat het lastig is om het brede palet van het Sociale Domein continue te blijven volgen of er uit eigen ervaring over te kunnen adviseren. Het blijkt ook nog niet zo makkelijk om een goede brug te vormen tussen inwoners en het college. De Participatieraad en de gemeente willen daarom graag in gesprek met geïnteresseerde inwoners van Montfoort en Linschoten over hoe inwoners het beste betrokken kunnen worden bij de vormgeving en uitvoering van het beleid in het Sociaal Domein.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten over jeugdhulp, Wmo, Participatiewet, maar ook andere (aanrakende) onderwerpen zoals passend onderwijs of de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt? Praat en denk met ons mee op woensdagavond 17 april van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur. De locatie van de avond wordt bepaald aan de hand van het aantal aanmeldingen.

Meer weten over de avond, over de mogelijkheden mee te denken of wilt u zich aanmelden voor deelname? Neem dan contact op met Judy Alkema, voorzitter Participatieraad, via 06-54207207.
... MeerMinder

kijk op Facebook

4 weeks ago

Wethouder Jocko Rensen

BIBLIOTHEEKFUNCTIE | De bibliotheek van morgen: denkt u met ons mee? Deel uw ervaringen en mening op www.montfoortvraagt.nl/

Het is de bedoeling dat de bibliotheekfunctie als plaats om elkaar te ontmoeten terugkomt in de gemeente Montfoort. Om voorzieningen betaalbaar te houden, willen we deze zo veel mogelijk combineren met andere functies. De nieuwe bibliotheek moet als inloophuis aantrekkelijk zijn om elkaar te ontmoeten, er te studeren en bijvoorbeeld koffie te drinken. De nieuwe bibliotheek ondersteunt ook in onze gemeentelijke aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen, het ontwikkelen van digivaardigheden voor ouderen en jongeren en taalontwikkeling bij (jonge) kinderen.

Dat de bibliotheekfunctie terugkomt, is opgenomen in het zogenaamde hoofdlijnenakkoord. Hoe en wanneer; daarvoor ontwikkelen we momenteel een visie en actieplan. Om de visie te maken, vragen we inwoners met ons mee te denken en hun ervaringen te delen. Dat doen wij via een digitale vragenlijst op www.montfoortvraagt.nl. Laat ons bijvoorbeeld weten of u behoefte heeft aan een nieuwe bibliotheek en of u momenteel gebruik maakt van de faciliteiten.

Alle uitkomsten vormen input voor de visie die we gaan ontwikkelen. Later dit jaar maken we aan de hand van de visie en in samenspraak met partners een actieplan.

Wacht niet te lang met invullen: u kunt de vragenlijst tot en met 30 maart invullen.
... MeerMinder

kijk op Facebook

4 weeks ago

Wethouder Jocko Rensen

JOUW HUIS SLIMMER | Zoekt u meer informatie over energiebesparing? Overweegt u het comfort van uw huis te verbeteren? Raadpleeg dan eens Jouw Huis Slimmer: het energieplatform van onze regio.

Jouw Huis Slimmer is het onafhankelijke energieplatform van gemeente Montfoort waar u stap voor stap kunt beginnen met energie. De site komt voort uit een samenwerking vanuit 15 gemeenten in de regio Utrecht. U vindt dan ook informatie, inspiratie en activiteiten in de regio.
Zo leest u op de pagina Maatregelen alles over zonnepanelen, isolatie en verlichting. Ook kunt u met de energiecheck uw energieverbruik controleren. Of neem uw hele huis onder de loep met de quickscan.

Meer info: www.jouwhuisslimmer.nl.
Ook leuk: www.facebook.com/jouwhuisslimmer.
... MeerMinder

kijk op Facebook

1 month ago

Wethouder Jocko Rensen

Wethouder Jocko Rensen (Onderwijs):
“Onderwijs als basisrecht is niet vrijblijvend”

“Onderwijs is een voorrecht, dat kinderen en jongeren verplicht naar school te gaan en onderwijs te volgen. Leerplicht is een hulpmiddel op hun pad naar volwassenheid. Als we de leerplicht respecteren is dat een investering in onze jeugd”. Dat benadrukte wethouder Jocko Rensen vanmorgen ter gelegenheid van de jaarlijkse Dag van de Leerplicht. Samen met leerplichtambtenaar Chiel de Smale bracht de wethouder een bezoek aan de basisscholen Prins Clausschool (Linschoten) en Graaf Jan (Montfoort).

Aanleiding
Ieder jaar staan we in Nederland samen stil bij het recht op onderwijs. Dit doen we tijdens de Dag van de Leerplicht, dit jaar op donderdag 21 maart 2019. In Nederland hebben we afgesproken dat kinderen en jongeren het recht hebben om naar school te gaan en onderwijs te volgen. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen en bouwen aan een goede toekomst. Na het volgen van een opleiding en met een diploma op zak, heb je nu eenmaal veel betere kansen op een goede en leuke baan.

Van plicht naar recht
Dat onderwijs en ontwikkeling eerder een recht is dan een plicht krijgt ook dit jaar nadrukkelijker aandacht. Niet ieder kind voelt zich thuis binnen het reguliere onderwijssysteem, sommige kinderen hebben extra hulpmiddelen nodig of staan wellicht met 1-0 achter door een moeilijke thuissituatie of hun gezondheid.
Iedere jongere heeft het recht om te leren en zich te ontwikkelen. Het doel van deze dag is dan ook om dit leer- en ontwikkelrecht extra onder de aandacht te brengen bij de jongeren zelf, hun ouders, scholen, politici en bestuurders. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld. Desondanks zijn er nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Hoe vinden ook zij een fijne plek in de maatschappij? Hoe kunnen zij zich ook optimaal ontwikkelen?
Geschiedenis van de leerplicht
In 1900 is de eerste leerplichtwet met 50 tegen 49 stemmen aangenomen. Een tegenstander van de wet was de heer Francis David Schimmelpenninck viel van zijn paard en miste de stemming. Voorstanders van de leerplichtwet zeiden: 'Het paard is verstandiger dan zijn meester'. De wet moest kinderen beschermen tegen kinderarbeid. Vroeger moesten kinderen in fabrieken of op het land werken. Daardoor konden ze niet naar school. De leerplicht was vooral naar ouders gericht. Als zij hun kinderen toch lieten werken en niet naar school lieten gaan, kregen ze een boete. Ook nu nog beschermt de leerplichtwet de jeugd als het gaat om het recht om te leren. Je zou dus ook wel van een ‘Leerrechtwet’ kunnen spreken.

Meer informatie Kijk voor meer informatie op: www.dagvandeleerplicht.nl/
... MeerMinder

kijk op Facebook