“Werken vanuit de bedoeling” is de basis van mijn werk geworden. Samen met collega’s waarde toevoegen en eigenaarschap pakken. Samenwerken vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en professionele ruimte. En ja, we maken ook fouten en daar leren we van.

De kern van deze werkwijze is dat we samenwerken, aan de hand van vier principes.

Het eerste principe is; de ‘ja-cultuur’. denken in mogelijkheden, plezier hebben en positiviteit-uitstralen. Doorvragen en luisteren, meedenken en eventueel gemotiveerd ‘nee’ zeggen.

Het tweede principe is ‘samen verkennen’. Elkaar opzoeken, persoonlijk contact leggen, de vraag achter de vraag verkennen en begrip en respect tonen.

Principe drie is ‘we experimenteren meer’. Lef tonen, openstaan voor iets nieuws, anders durven te denken en te doen en ruimte blijven zoeken.

Tot slot principe vier, ‘we voegen waarde toe’. Een stapje extra doen, begrijpelijk communiceren en successen vieren en delen en ons positief laten verrassen.

Naast mijn generalistische blik, coachende en creatieve vaardigheden en ervaring met projectmanagement, breng ik een grote belangstelling voor vernieuwing en verandering mee.

Mijn veelzijdigheid is de uitkomst van een diverse loopbaan die begon als welzijnswerker, waarbij het pad zich al snel verlegde naar marketing en communicatie. Daarna ontwikkelde ik mij tot teamleider en manager. Wat volgde was een stap in het publieke domein waar ik 8 jaren als bestuurder heb gewerkt. De lessen die ik in het openbaar bestuur heb geleerd hebben mijn drive verdiept om de publieke sector veerkrachtiger en opener te willen maken.

Ik sta in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als geregistreerd docent.

Meer weten, check ook mijn linkedin pagina of klik hier.