Tag: BZK

  • “Wie vertrouwen wil, moet het zelf geven”

    Onderstaande artikel staat op politiekeambtsdragers.nl. Deze website is een initiatief van de afdeling Politieke Ambtsdragers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het doel is om de thema’s van politieke ambtsdragers meer  bekendheid te geven. Jocko Rensen staat bekend als de vloggende wethouder van Houten. Via zijn camera legt hij contact met vele mensen.…