Tag: jeugd preventie

  • Leernetwerk preventie jeugd

    Afgelopen jaar deelgenomen aan het bestuurlijk leernetwerk preventie jeugd. Als afronding meegewerkt aan een publicatie waarin de persoonlijke ervaringen en visie van de betrokken wethouders zijn verzameld.