BOSrijk Houten


Na Wouter Bos, Stef Bos en het bos, ben ik weer gegrepen door een BOS. Dit keer door het BOS principe. Het BOS-principe is een aanzet tot het ombouwen van een ‘zorgen voor’ naar een ‘zorgen dat’ samenleving. Het is een principe dat werkt vanuit de bedoeling en de systeem- en leefwereld, onderwerpen die ik eerder ook besproken heb in mijn blogs. Het BOS-principe staat voor: Binnen-Onder-Samen.

Concreet? Denk daarbij aan initiatieven van onderop; met bewoners en lokale (informele) organisaties. Het zijn initiatieven die van binnenuit, vanuit de leefwerelden van groepen inwoners, worden genomen. En het zijn initiatieven die samen -met inwoners, lokale partners en in afstemming met professionals- worden opgepakt. Daarbij zijn de initiatieven gericht op het versterken en vergroten van de eigen kracht, het zelfoplossend vermogen en de zelfredzaamheid in combinatie met initiatieven waarin mensen samenredzaam zijn.

Hoe ‘bosrijk’ is Houten eigenlijk?

In de gemeente Houten krijgt dit o.a. vorm in de buurtinitiatieven Wakkere Akker en de Ferme Berm. Deze initiatieven worden gedragen volgens in het BOS principe. Om dat principe nog verder uit te rollen gaan we aankomende periode verder inzetten op meer ‘sterke buurten’. Een belangrijke schakel in het succes is de inzet en betrokkenheid van het Houtense opbouwwerk. Lidwien, Annekee en Joerie van ‘van Houten & co’ zijn de namen die de betrokken inwoners kennen. Zoals zo vaak, maken de mensen het verschil. Ook als wethouder kan ik mijn steentje bijdragen en is het fijn om te merken dat dat gewaardeerd wordt. Het succes komt ook door samen stappen voorwaarts te nemen waarbij nog geen zekerheid bestaat over de toekomst. Een vorm van ‘onzeker weten’ en toch doen.

‘Onzeker weten’ wordt ook wel gezien als een tegenkracht tegen onverschilligheid, domheid en arrogantie en een voorwaarde voor inclusieve verantwoordelijkheid. Het verzet zich tegen het ‘oude’ systeemdenken en de routine en maakt zoeken naar onverwachte oplossingen en samenhangen mogelijk. Een zoektocht naar betekenisvolle ontmoetingen, waarin we ons laten verrassen, verwonderen en twijfelen. Een gebied waarin allerlei verbindingen plaatsvinden tussen mensen. Gericht op het verkleinen van de kloof tussen onze systeem- en leefwereld. Daarbij zijn investeren in vertrouwen en in het contact datgene wat voor mij werkt. Van binnenuit, van onderop en samen.

Heerlijk zo’n ‘BOSrijke’ gemeente Houten 🙂

Jocko

Meer weten over het BOS principe en het belang van onzeker weten? Lees de lectorale rede van Martin Stam, Lector Outreachend Werken en Innoveren aan de HvA. http://www.hva.nl/over-de-hva/nieuws-en-agenda/hva-nieuws/content/2013/09/lectorale-rede-het-belang-van-onzeker-weten.html

 

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *