Doe Mee!


Het klinkt zo simpel, meedoen. Tijdens de opening van het tweede ‘doe mee huis,’ nu ook in Linschoten, benadrukte ik de kracht van het meedoen. Wat ik hiermee bedoel is ‘participeren.’ Het woord participeren betekent  ‘actief deel uitmaken van.’ Mij valt hierin het bijvoeglijk naamwoord ‘actief’ op . Want je kunt dus blijkbaar deelnemen op een actieve en een passieve manier. Participeren is meer dan deelnemen. We komen uit  een tijd waarin de overheid bekend stond als de verzorgingsstaat. Daarbij werd steeds meer geregeld voor mensen en soms werden zaken overgenomen die mensen eerder zelf deden.  

In onze huidige tijd hebben we een participatie samenleving. Zelfredzaamheid, inclusie en meedoen horen daarbij. Deze verandering brengt met zich mee, dat we van deelnemen naar actief meedoen gaan. Actief meedoen is helaas niet voor iedereen weggelegd, soms is daar hulp bij nodig. Die hulp, het helpen om het zelf te doen, is waar veel gemeenten op inzetten.

Zelfstandig meedoen is soms door sociale, gezondheids-, economische, ruimtelijke en culturele omstandigheden van mensen lastig of niet mogelijk. Van mensen wordt verwacht dat ze in bijna alle omstandigheden actief meedoen en wellicht geholpen worden om het zelf te doen.

Als gemeente hebben we daarvoor spelregels en organisaties beschikbaar. Denk maar eens aan Fermwerk, SWOM, GroenWest, GroeneHart, jeugdteam, vluchtelingenwerk, de GGD en nog veel meer. Onze inzet is om mensen te helpen zelfredzaam te zijn of te worden en waar het kán, helpen we hen het zelf te doen. Gelukkig zijn er ook veel initiatieven in onze samenleving die zonder de gemeente mogelijk zijn. Wel moeten we ons allemaal bewust zijn dat de tijd is veranderd, dat we niet meer kunnen leunen op de verzorgingsstaat. Samenleven en samenwerken doen mij beseffen dat het gaat om partnerschap en actief meedoen. We hebben elkaar hard nodig om iedereen bij onze samenleving te betrekken en mee te laten doen. Er staan nog te veel mensen aan de zijlijn in armoede, eenzaamheid en meer. Meedoen is niet voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend.  Daarom ben ik ook zo blij met het ‘doe mee huis.’

Deze column is ook geplaatst in de zenderstreek (de krant heeft niet integraal de column geplaatst!)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *