Hervormingen, gedragen door mensen.


Bezuinigen, lasten verzwaren of hervormen, 3 richtingen om de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te lijf te gaan. Kort samen gevat is dat het verschil in denken tussen de verschillende politieke stromingen. Elke politieke partij zoekt de juiste balans tussen deze drie ingrediënten. Iedereen creëert zijn eigen overzicht en waarheid. Is het Kundus- of lente-akkoord nou wel of geen uitgebalanceerd pakket aan maatregelen? Hoe meer informatie er komt hoe meer onbalans er zichtbaar wordt. Er speelt ook een ander element een rol in de discussie, het nemen van verantwoordelijkheid. Daarbij valt mij op dat verantwoordelijk zijn, iets anders blijkt te zijn als verantwoordelijkheid nemen. Zoiets als het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Ook interessant, het akkoord blijkt een beperkt houdbaarheidsdatum te hebben, 12 september.

Als het gaat om een toekomst in balans, denk ik dat we een aantal ingrijpende maatregelen moeten gaan nemen in Nederland. Waarbij ik het ABC-tje als uitgangspunt zou willen zien; besluiten moeten actueel, betrokken en consequent zijn.

Iets wat voor mij bovenaan het lijstje zou moeten staan wat anders moet is de wijze van belonen en het werk dat daarvoor wordt verricht.

De zorg.
Op dit moment zien we een scheefgroei in de zorg, steeds meer kosten in de overhead. Eigenlijk een raar systeem, daar waar de zorg plaats heeft, bij de mensen die de zorg nodig hebben, worden de laagste salarissen uitbetaald. Stel je eens voor, je bent goed in je werk waar het om draait op jouw werkgebied, je maakt carrière. Dan kom je steeds verder van de feitelijke zorg af te staan en neemt je salaris toe. Zelfde geldt ook voor andere beroepsgroepen, denk ook maar aan onderwijs, politie en welzijnswerk.

Een mooi voorbeeld van hoe het ook anders kan in de zorg is Buurtzorg Nederland, een idee en uitvoering van Jos de Blok. Een manier die ook voor andere beroepsgroepen is in te zetten.

Op de website van buurtzorg Nederland staat te lezen; ‘Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.’

De kosten van management en overhead worden bij buurtzorg zo beperkt mogelijk gehouden. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar. Het lijkt een droom maar het kan, het gebeurt ook. Voor mij is dit een voorbeeld van hervormen. Waarom maken we sommige zaken zo ingewikkeld, terwijl het makkelijk kan?

Een heel ander voorbeeld van hervormingen vind ik het shared space principe. Shared Space is een nieuw ruimtelijk vormgevingsconcept ontwikkeld om verkeer, verblijven en andere ruimtelijke functies met elkaar in evenwicht te brengen. Op dit moment zijn er een aantal Nederlandse voorbeelden zoals in de gemeente Haren. Het concept Shared Space is terug te voeren op de ideeën van Nederlandse verkeersingenieur Hans Monderman. Hij ontwikkelde het idee om binnenstedelijk verkeer op een alternatieve manier te regelen en de mens en zijn veelsoortige activiteiten daarbij centraal te stellen. Verkeersregels zijn tegenwoordig belangrijker geworden dan sociale omgangsvormen

Ik ben er van overtuigd dat we doorgeschoten zijn in onze regelgeving. Ik denk dat het niet meer helpt om daarin stapjes terug te doen, ik denk dat het tijd is voor een nieuwe benadering, gedragsverandering en daarbij ook gedeelde verantwoordelijkheid.

De denkrichting van het shared space principe vind ik interessant, maar zal wel nog verder moeten worden uitgewerkt.

Rust in de samenleving
Over het algemeen zou ik meer rust willen creëren in de samenleving, de overheid kan daar een bijdrage aan leveren, dat doe je volgens mij ook door maatregelen voor te stellen en te nemen die ook daadwerkelijk uit te leggen zijn, te handhaven zijn en rechtvaardig zijn.

Laten we de samenleving weer laten draaien om mensen en niet alleen om regels.

Samenvattend, het moet anders voor een samenleving in balans, de weg daar naartoe vraagt van ons allemaal inzet. Het vraagt om hervormingen die gedragen worden door mensen en niet door regels.

Jocko (20 mei 2012)

Meer informatie:

http://www.buurtzorgnederland.com

http://nl.wikipedia.org/wiki/Shared_space

http://www.youtube.com/watch?v=G_QYNvJs-LU

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *