Het gebeurt, ook in Houten


techniekfabriekAfgelopen week was ik in de Krachtfabriek voor een bijzonder moment, daar kregen twee moeders uit Houten een landelijke prijs voor een initiatief dat zij bijna een jaar geleden zijn gestart. Maar daarover later meer.

Annemarie van Grunsven en Ankie Persoons zijn twee moeders die een jaar geleden met elkaar kennis maakten, geholpen door het opbouwwerk van ‘Van Houten & co’. Daar stonden ze in het oude schoolgebouw van de Mozaïek basisschool waar de Krachtfabriek is gevestigd. Ze hadden beiden een idee om iets met kinderen en techniek te gaan doen. Deze ideeën werden op een slimme manier aan elkaar gekoppeld door de opbouwwerkster.

Een jaar geleden, als kersverse PvdA wethouder, stapte ik binnen bij de Krachtfabriek om mensen te ontmoeten en uitvoering te geven aan mijn wens om flexibel te werken op locatie. En was ik, zo bleek later, getuige van de geboorte van de TechniekFabriek.

Een enthousiast verhaal in een omgeving van mensen die willen. Het gebeurde onder mijn ogen, het enthousiasme en de ideeën werden op weg geholpen naar werkelijkheid, het gevoel van ‘het gaat gebeuren, het kan’ hing in de lucht. Dat gebeurt trouwens wel vaker bij de Krachtfabriek.

Begin dit jaar was ik bij de moeders van de TechniekFabriek te gast, het was dus werkelijkheid, de moeders hadden nog meer moeders, vaders, opa’s en oma’s verzameld en waren met een groep kinderen aan de slag met techniek. Houtense kinderen van 8 tot 12 jaar met (en zonder) een vorm van autisme. Ik was daar om te kijken hoe de bijdrage vanuit ‘Ons Fonds’ werd ingezet, kijken wat de kracht is die inwoners mobiliseren en waarmee je met een eenmalige financiële impuls vanuit het fonds verandering kunt bereiken. Hier gebeurt het. Zo is het bedoeld. De gemeente niet meer vooraan de keten als bepaler, roerganger, controleur maar als oliemannetje voor inwonerinitiatieven. Ook zo’n mooi moment, ooit mocht ik aan de wieg staan van het ontstaan van ‘Ons Fonds’.

Ik weet niet of het je verrast maar Houten heeft wel iets met autisme. Een onderwerp dat mij al wat jaren boeit, tegenwoordig als wethouder maar voorheen ook als raadslid. Als PvdA raadslid was ik een aantal jaren geleden o.a. betrokken bij de komst van een dependance van de Berg en Boschschool, een school die zich richt op leerlingen met autisme spectrum problematiek.. En ik had en heb bijzondere aandacht voor de inzet van Lister, zij hebben o.a. individuele appartementen voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en bieden beschermd wonen en ambulante begeleiding in o.a. Houten Castellum.

Terug naar de moeders. Afgelopen week kregen zij de Autismevriendelijkheidsprijs 2015 uit handen van Swanet Woldhuis, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Er waren voor deze prijs bijna 80 aanmeldingen van mensen en organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten voor autisme.

De jury was vooral onder de indruk van de passie en professionaliteit waarmee de beide moeders de TechniekFabriek hebben gerealiseerd: “Ze hebben veel aandacht besteed aan het creëren van een veilig, stimulerend klimaat. Denk hierbij aan inhoudelijk goed voorbereide workshops, een team van vrijwilligers die gedegen voorlichting over autisme krijgen, visuele ondersteuning bij de programma’s en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. In deze veilige omgeving leren kinderen om elkaars talenten te waarderen en ontdekken ze dat je ook best goed kunt samenwerken met iemand die zich soms “anders” gedraagt. Kinderen leren om elkaar te helpen en om elkaars sterke punten te waarderen.”

Wat mooi, het gebeurt, ook hier in Houten.

Jocko

Meer weten over de TechniekFabriek, Autisme, gezondheidsbeleid in Houten of Ons Fonds kijk dan ook op:

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *