IJzersterke kwetsbaarheid


Afgelopen week was ik aanwezig bij de promotie van de Houtense dr. Wilma Boevink, waarbij haar proefschrift ‘Hee! Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie’ centraal stond. Op de universiteit van Maastricht waren we getuige van een uniek moment in de GGZ, de wetenschap en heb ik hoop voor de toekomst getankt.

De kloof die er is in de wetenschap tussen wetenschappelijke- en ervaringskennis werd deze middag een stukje kleiner. Wat een tegenstelling leek, ideologie en wetenschap, wordt in het proefschrift van Wilma op een zeer persoonlijke en kwetsbare manier opgepakt en zorgt nu al voor een vernieuwing in de GGZ en psychiatrie. Nog steeds worden mensen gezien als hun diagnose. In onze samenleving worden veel mensen gestigmatiseerd vanwege fysieke, maatschappelijke en geestelijke verschillen. Hoeveel waarde we ook hechten aan mensenrechten of wetten die ons moeten helpen om een inclusieve samenleving te zijn, de werkelijkheid is vaak anders.

Deze middag werd voor mij bevestigd dat we ook als Houtense samenleving nog stappen hebben te zetten op het gebied van GGZ en ervaringsdeskundigheid. Niet overnemen, opleggen of invullen vanuit perspectief van de hulpverlening maar nog meer kijken naar de behoefte van de zorgvrager. Tevens sterkt het me dat we op de goede weg zijn. Initiatieven zoals het Wereldhuis, de wakkere akker en de Krachtfabriek laten in Houten zien dat mensen samen, ondanks hun verschillen en kwetsbaarheden tot heel veel in staat zijn, waar een samenleving niet omheen kan.

Ook in de lokale zorg voor inwoners zien we beweging. We zijn gestart met een verdere samenwerking tussen Lister, Altrecht en de gemeente onder de naam ‘GGZ in de wijk’ waarbij ook ervaringsdeskundigheid een plek heeft en zorg dichterbij mensen en ook door ervaringsdeskundigen wordt georganiseerd. Nog een mooi voorbeeld is te vinden in het huis van de stad (werktitel voor het gebouw tegenover het gemeentehuis waar o.a. VanHouten&co, GGD en bibliotheek gevestigd zijn). Daar start binnenkort een huiskamergroep onder de naam de uitdaging. Een initiatief en een plek voor ontmoeting, ontdekking, herstel en ontwikkeling.

Politiek hebben we het vaak over kwetsbare mensen. Maar wat nou als je behoort tot de groep die daarmee wordt bedoeld? Hoor je er dan bij in een samenleving of hang je aan de rand?  Is er dan iets met je mis?

In de verdediging van haar proefschrift benoemde Wilma ook het verschil in perspectief. We kijken naar kwetsbare mensen vanuit het perspectief ‘Wat is er mis met jou? Zou het niet gelijkwaardiger zijn om gesprek te hebben met elkaar over ‘wat is er gebeurd met jou?’.

Ik ken Wilma Boevink al langere tijd en voor mij is zij één van de inspiratiebronnen om ook in Houten aan de slag te gaan met GGZ in de wijk en me persoonlijk in te zetten voor o.a. de bestuurlijke taskforce EPA (ernstige psychiatrische aandoeningen). Wilma heeft voor mij de waarde van ervaringsdeskundigheid in onze samenleving inhoud gegeven. Zij staat voor mij voor een ongelooflijke veerkracht en geeft voor mij aan dat kwetsbaarheid ijzersterk is. Soms sterker dan zekerheid. Van mij voor Wilma een hele diepe buiging.

Jocko (15 april 2017)

Het proefschrift kun je vinden via de link proefschrift op website Trimbos.

Een andere inspiratiebron voor mij is Irene van der Giessen (Stichting HerstelTalent), kijk ook eens op de website www.hersteltalent.nl

Op www.youtube.com/jockorensen kun je verschillende vlogs vinden over dit thema, zoals een gesprek met bijzonder hoogleraar Philippe Delespaul


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *