Mislukken als bestemming?


Verwachtingen managen is een vaardigheid die ik iedereen gun. Want hoe graag we ook iets willen, hou er altijd rekening mee dat het niet lukt of gaat zoals gepland. Dat hoeft overigens geen probleem te zijn. Soms immers ontstaan er onderweg nieuwe kansen. 

Zeker in mijn werk waar politiek en samenleving elkaar regelmatig kruisen, lopen zaken niet altijd logisch of voorspelbaar. De Chinese wijsgeer Confucius verwoordde dat zo’n 1500 jaar geleden al treffend: “Wegen worden gemaakt voor reizen, niet voor bestemmingen.” Een perspectief dat enigszins houvast geeft.  

In mijn vak moet je op reis durven gaan en bereid zijn om grenzen te verleggen. Obstakels als de politiek bestuurlijke dynamiek van ‘gelijk hebben en gelijk krijgen’ vragen daarbij soms om behoedzaam opereren.  

In mijn werk gebeurt het regelmatig dat de reis waaraan met volle overgave is gewerkt anders verloopt dan voorzien. In het Nederlands hebben we daar zelfs een woord voor: ‘rakeling’. Dit positieve woord verwijst naar iets nieuws dat je terecht hebt ondernomen maar dat (nog) niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Bij het woord ‘rakeling’ verbleken onze gebruikelijke woorden ‘mislukking’ of ‘fout’. Die hebben een negatieve lading en dekken vaak niet de lading. 

Zelf gebruik ik regelmatig de uitdrukking ‘hoe je kijkt maakt wat je ziet’. Daarmee doe ik een beroep op de verbeelding en inzichten van mijzelf én die van mijn gesprekspartners. Ik ben er namelijk van overtuigd dat dialoog en verbeelding nodig zijn om samen naar de volgende bestemming te reizen. Een inspirerende gedachte. 

Mislukken kan dus ook inspireren en motiveren. Een opvatting die wordt gehuldigd door het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Ken je het instituut nog niet? Kijk maar eens op hun website:  www.briljantemislukkingen.nl

Fijne reis verder.

Dit blog is ook geplaatst in de Zenderstreek

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *