Samen veranderen


We hebben pas een kwart jaar achter de rug. Maar eigenlijk kunnen we nu al concluderen dat ons klimaat hét ‘thema’ van dit kalenderjaar is. Het klimaat heeft invloed op onze samenleving. Dat zal u niet verbazen. Maar ook beïnvloedt het onze taal. Klimaatprofeten, klimaatgekkies, klimaatdrammers, klimaatcatastrofe, klimaatrealisten, klimaatsceptici, klimaatketters en klimaatontkenners: het is maar een greep uit de typeringen die de afgelopen jaren het licht zagen. Wat die verschillende typeringen precies betekenen, is alleen al een opgave. De opgave waar ik als wethouder meer zicht op wil krijgen is die van het klimaatakkoord en de invloed daarvan op onze samenleving.  

Enkele weken geleden sprak ik professor Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen. Hij had het over drie noodzakelijke ontwikkelingen waar we op dit moment als samenleving mee te maken hebben: de klimaatopgave, de energietransitie en de circulaire economie. Hij benadrukte de samenhang tussen deze drie. Tijdens het gesprek gaf Jan Jonker me als bestuurder een dubbele boodschap mee. Beleidsmatig gaat het goed in Nederland, de onderwerpen staan in de schijnwerpers. Toch zullen de drie gelijktijdige opgaven onze samenleving en daarmee ons bestaande sociaal-economische systeem ingrijpend en grootschalig veranderen. Onze wereld, ook die van Montfoort, staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Veranderingen die bij onszelf beginnen. Ook bij u als inwoner.  En dat besef leeft nog niet bij iedereen. Volgens de professor vraagt échte verandering om drie leidende beginselen: verduurzamen, circulariseren (hergebruik) en inclusiviteit (mee kunnen doen). Dat inzicht raakt ook onze persoonlijke keuzes.

De manier waarop we samenleven, eten, aankopen doen, omgaan met gebruiksduur en kwaliteit van gebruiksgoederen, reizen, weggooien, energie gebruiken en nog veel meer. Ook met die praktische zaken kunnen we wel wat hulp gebruiken. Gelukkig hebben we een mooi en praktisch inwonerinitiatief in Montfoort: het platform Duurzaam Montfoort. Een groep betrokken en enthousiaste inwoners die graag hun kennis en ervaring delen.  Ook op de lentemarkt in Montfoort waren zij aanwezig en kon u het gesprek aangaan. Gemist? Zoek ze maar eens op. Want veranderen doen we samen. Ook bij de klimaatopgave, de energietransitie en de circulaire economie.

Jocko Rensen
wethouder gemeente Montfoort

Deze column is ook geplaatst in de Zenderstreek.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *