Van waarde


Wat is voor mij van waarde? Ik moet dan ook een beetje denken aan de keuringsdienst van waarde. Ken je vast wel, het TV programma waar aan de hand van simpele vragen vaak verbazingwekkende antwoorden boven tafel komen.
De vraag wat van waarde is voor mij, heeft een verglijkbaar proces als gevolg. Een simpele vraag met een persoonlijk antwoord.


Als bestuurder en politiek actieve inwoner ben ik een overtuigd sociaal democraat. Mijn partij de PvdA heeft in 2013 een resolutie uitgebracht met de titel “Van Waarde, de sociaal democratie voor de 21ste eeuw”. Een stuk dat gemaakt is vanuit het wetenschappelijke bureau Wiardi Beckman Stichting.
Het stuk gaat ook over mij. Enkele aspecten die mij aanspreken zijn;
– Het vermogen dat wij samen hebben om problemen aan te pakken
– Het vermogen om weerbaar te zijn
– Sociale rechtvaardigheid
– De kunst van dromen dichterbij halen
– Waardering voor het algemeen belang
– Van Me naar We (van ik naar ons)

Het stuk gaat in op de politieke strijd tussen rendement en zekerheid, de relatie tussen solidariteit en kwaliteit en verantwoordelijkheid. En gaat in op de ruimte die nodig is voor samenredzaamheid. Lees zelf maar verder via de PvdA website.

Ik wil je meenemen in een ontmoeting die ik van waarde vind.
Het initiatief Wakkere Akker. Het is donderdagochtend, ik ben te gast in een woonkamer in Houten, daar zitten 3 dames uit de wijk de Akkers. De koffie is ingeschonken, koekje is aangeboden en we spreken elkaar, we maken kennis en delen informatie. Ik kan het niet laten, ik spreek mijn bewondering uit voor hun initiatief. Ik krijg energie van deze ontmoeting, de persoonlijke betrokkenheid en kansen die voor het oprapen liggen. Geen leidende systemen maar gevoel is leidend.

Het gevoel dat er eenzaamheid is in hun wijk, heeft de dames tot actie aangezet en wat hebben ze nodig; contact, ruimte en vertrouwen.
Nee geen geld, nee geen gemeente die de lead neemt of regisseert. De eerste gesprekken met andere stakeholders uit de wijk zijn er al, de basisschool directeur heeft al met ze koffie gedronken en de eerste verbindingen en acties zijn er al. In hun verkenning en weg naar de realisatie van idee naar werkelijkheid, worden de dames ondersteund door het opbouwwerk van ‘van houten&co’, zij vervullen een rol als steun en sparringspartner.
Voor mij een mooi voorbeeld van samenredzaamheid. Ik ben overtuigd dat we mensen in de gelegenheid moeten stellen om samenredzaam te zijn of dat te worden. We moeten misschien als lokale overheid wel meer loslaten dan we willen, we kunnen onze inwoners vertrouwen. Ik hou me vast aan het idee dat geen enkele inwoner ’s morgens op zal staan met het idee ‘ik ga er vandaag een rotdag van maken’. Wel vraag ik me daarbij af en toe af, hoe het komt dat we elkaar soms wel zo behandelen.
Om samenredzaam te zijn moet er veiligheid zijn, sociale veiligheid. Zo ook voor de Wakkere Akker. Want eenzaamheid gaat ook over contact, met name het ontbreken ervan. Een belangrijk argument bij eenzaamheid is het gevoel van onveiligheid.
De ontmoeting met de Wakkere Akker kreeg een vervolg. Afgelopen zaterdag volgde een buurtbijeenkomst in de basisschool, midden in de wijk. Een inspirerende en gezellige bijeenkomst volgde. Waarbij ruim 80 inwoners met elkaar van gedachten wisselden. Mooi zichtbaar werd het veranderingsproces onder inwoners, van consumeren naar meedoen. Inwoners willen van waarde zijn en helpen elkaar om daar invulling aan te geven. Het klopte gewoon, geen organiserende gemeente, geen trekkersrol, dit keer was ik als wethouder de toeschouwer en observant. Een rol die past bij een veranderende overheid.
Andere partijen die op een natuurlijke manier al bij het proces zijn betrokken werden deze middag ook zichtbaar o.a. de wijkverpleging, de buurtsupermarkt, slager en bakker.
De middag maakte voor mij zichtbaar wat voor mij van waarde is. Van waarde betekent voor mij o.a. ruimte, flexibiliteit, samen, weerbaar en vertrouwen. Hoe meer ik er over schrijf hoe verder ik afdwaal van het kleine. Ik zoek woorden voor een gebeurtenis waar je bij had moeten zijn. Geïnspireerd kijk ik terug en denk aan de mogelijkheid die iedere inwoner, ook ik heb, om zelf te beginnen.

Nog een tip, laat elkaar weten wat je in elkaar waardeert. Als je iets mooi, leuk, aardig vindt, zeg het dan.

Jocko

Enkele lezenswaardige linkjes met informatie;
De Keuringsdienst van waarde van de KRO
Het PvdA Van Waarde document
Werken aan sociale veiligheid
Buurtveiligheid

Dit blog staat ook op de website van PvdA Houten

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *