Afwegen en kiezen – nieuwsbrief nr 07


De eerste volle werkweek zit er weer op in dit nieuwe jaar. Natuurlijk is het te merken dat er verkiezingen aankomen maar het ‘gewone’  werk gaat ook door. Veel van mijn werk bestaat uit afwegen en kiezen. En kiezen is best wel eens lastig. Iets kiezen betekent bijvoorbeeld ook iets niet doen. 

Een voorbeeld; er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van een collegebesluit over cultuurhuis Schoneveld. Wel of niet repareren van dak en wanden van een ontmoetingsplek die in 2010 is geopend met een bedoeling, een lastig besluit. Door een bouwfout werden we kortgeleden met een risico geconfronteerd en een mogelijke schadepost van 1 tot 1,5 miljoen euro. Als college moeten we op korte termijn kiezen of we over gaan tot repareren of niet. Dat heeft vergaande consequenties. De afweging en de keuze die gemaakt moet worden horen bij mijn vak.

Ik zeg wel eens dat ik werk volgens een ABC-tje. Dat staat voor actueel, betrokken en consequent. Maar neem van mij aan, dat maakt de keuze niet makkelijker. In het geval van Schoneveld wordt mij weer duidelijk, dat het belang om de mensen die dagelijks gebruik maken van het gebouw erbij te betrekken, essentieel is.

Lees meer in mijn nieuwsbrief nr 07 of klik hier.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *