4 Jaar kUS, samen wijzer; voor een samenleving waar iedereen ertoe doet


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 0x130-1024x329.png

Fijn dat u even de tijd neemt om deze unieke publicatie te lezen. De publicatie waarmee we 4 jaar kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) vieren.

Een avontuur waar ook ik als voorzitter onderdeel van mag zijn. Het kUS kent naast een inhoudelijke kennisagenda vijf belangrijke kernfuncties. We noemen deze de 5 O’s.

Het zijn:
1. Onderzoek en Ontwikkeling (stimuleren, bundelen)
2. Ontsluiten van kennis (via website, publicaties, bijeenkomsten, onderzoek)
3. Ontmoeting (als middel voor delen van kennis en ervaring)
4. Opleiding (input voor initieel onderwijs en leven lang leren en ontwikkelen, aansluitend bij wat de arbeidsmarkt in het sociaal domein nodig heeft)
5. Ondersteuning (van lokale ontwikkelingen en implementatie van kennis en werkwijzen)

In deze publicatie krijgt u een indruk van de veelzijdigheid en impact van ons netwerk, ons kUS. Veel mensen in ons netwerk hebben een bijdrage geleverd aan dit boek. Hieruit blijkt de grote variatie aan activiteiten en de waarde die hieraan toegekend wordt door allerlei partijen.

We hebben deze bijdragen geordend in blokjes waarbij de eerste vier hierboven genoemde O’s als kapstokjes gebruikt zijn. U zult merken dat de indeling van bijdragen in deze clustering nooit precies passend is, omdat – en dat is ook precies de bedoeling – veel O’s als olympische ringen met elkaar verbonden zijn.

De O van ondersteuning hebben we niet gebruikt in onze indeling, juist omdat we in ons platform elkaar ondersteunen door middel van onderzoek & ontwikkeling, kennisontsluiting, bijeenkomsten en opleidingen. In het kUS delen we onze ervaringen, waarbij samenwerking en resultaat hand in hand gaan. Van kerngroep tot breed samengestelde programmaraad, van inspirerende bijeenkomsten tot leerzame projecten die tot stand zijn gekomen, van publicaties tot netwerken die met elkaar zijn verbonden.

We hebben niet stil gezeten. Steeds meer mensen, organisaties en netwerken zijn gaan deelnemen en we kunnen trots zijn op wat tot stand is gekomen. Samen is voor mij wel het kernwoord bij kUS. Ik zeg ‘samen’ en wil daarbij met nadruk ook u insluiten. Samen: mensen, organisaties en netwerken, alle perspectieven die belangrijk zijn voor het sociaal domein zijn in het spinnenweb kUS vertegenwoordigd en op deze wijze met elkaar verbonden. Als lokale bestuurder weet ik uit de praktijk dat het sociaal domein niet begint of stopt aan de gemeentegrens.

Dat mensen niet in vakjes gestopt kunnen worden. Het gaat over een samenleving waar iedereen ertoe doet. Het gaat om de bedoeling, om contact en verbinding. Alleen in de verbinding tussen mensen komt vooruitgang tot stand. Het kUS is een werkplaats waarin we willen werken aan kwaliteit, waarin we elkaar willen inspireren en kennis met elkaar willen delen en ontwikkelen. Je kunt veel kennis hebben, maar die kennis komt veel meer tot zijn recht wanneer je overzicht hebt en deze kennis deelt met anderen. Een mooie uitspraak die daarbij past is ‘kennis is macht, kennisdeling is kracht’.

En dat is wat kUS is, een krachtige netwerkorganisatie waarbij kennisdeling ingezet wordt om resultaat te behalen. En dat doen we samen. Ik wens u veel leesplezier en inspiratie en graag ontmoet ik u bij één van de vele activiteiten van ons kUS. Tot slot wil ik hier graag nog mijn hartelijke dank en bewondering uitspreken voor de mensen die ons facilitaire team vormen, klein in omvang maar groot in daden en creativiteit.

Meer lezen klik hier.

,