Afscheid van Jocko Rensen: Idealisme werkt!


Toegesproken tijdens afscheidsreceptie door fractievoorzitter Anneke Dubbink namens de PvdA Houten.

Op 14 juni 2018 was de afscheidsreceptie van Jocko Rensen, ‘onze’ PvdA wethouder. Zo’n afscheid roept gemengde gevoelens op, want het was de bedoeling dat Jocko zijn klus als wethouder de komende jaren zou afmaken. Dat mocht helaas niet zo zijn. Maar wat zijn we blij dat hij vier jaar in onze gemeente wethouder is geweest en heeft kunnen voorleven hoe hij van betekenis wilde zijn als mens en als wethouder.
Vanaf de eerste dag is Jocko er volledig voor gegaan. Een zichtbare, raakbare bestuurder die met heel zijn hart aan het werk is om de wereld een beetje mooier te maken. In het begin door veel te vertellen, maar steeds meer door te zijn. Jocko verstaat de kunst om mensen zich welkom te laten voelen en heeft het uithoudingsvermogen om steeds de bedoeling van zijn missie in het vizier te houden.

De samenleving heeft wethouders als Jocko nodig, een man die tot in zijn vezels er van overtuigd is dat je publieke zaak dient door dienstbaarheid te zijn, door vertrouwen te géven en geloofwaardig te zijn. ‘Hóe je kijkt maakt wat je ziet’, is zijn motto en Jocko kijkt er vaak ánders én altijd positief tegenaan.
Er lagen de afgelopen jaren veel onderwerpen op het bordje van Jocko, met name op het sociaal domein. Van de veranderingen in de WMO en de thuiszorg tot op het laatst het veilig stellen van het behoud van Cultuurhuis Schoneveld. De rode draad die het werk van Jocko verbindt is dat hij altijd investeert in echt en waarachtig contact met mensen. De pijn, de zorgen maar ook het enthousiasme voor vernieuwing die gevoeld werd in de samenleving, wist Jocko op het juiste moment onder woorden te brengen en met concrete daadkracht te beantwoorden. Daarmee bouwde hij aan draagvlak. Soms door zijn persoonlijk telefoonnummer te geven in een zaal van 300 mensen, soms door mensen bij elkaar te brengen zoals in het project Duursaam of mensen aan te moedigen vooral dóór te gaan, waardoor prachtige initiatieven als de Wakkere Akker en de Techniekfabriek de ruimte kregen.

Jocko is zich zeer bewust van de tweeslachtige houding tegenover bestuurders en de overheid in het algemeen. Enerzijds torenhoge verwachtingen naar de overheid en anderzijds bij elk incident een grote overheidsonvriendelijke stemming tegen diezelfde overheid.
Als Pvda-ers beseffen we dat we niet zonder het publiek domein kunnen omdat de overheid onze collectieve waarden behartigt. De overheid is er om de sociale samenhang te bevorderen, mensen te steunen die in een kwetsbare positie zitten en voorwaarden te scheppen waardoor mensen zich kunnen ontplooien. Juist omdat de belangen zo groot zijn moeten we ons tot het uiterste inzetten om het publieke vertrouwen te winnen. Vanuit dat idealisme heeft Jocko gewerkt. En hij laat zien dat idealisme werkt.

We zijn dankbaar dat -voorlopig- de laatste coalitieperiode is afgesloten met een wethouder die op een voortreffelijke en vernieuwende wijze het verschil heeft kunnen maken. Geheel vanuit de sociaal democratische waarden, kort en krachtig verwoord door Wibaut:
Er is maar één land, onze aarde
Er is maar één volk, de mensheid
Er is maar één geloof, de liefde

Bron: PvdA Houten


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *