Een wethouder gaat voorbij


[HOUTEN] Jocko Rensen neemt donderdag 14 juni afscheid als wethouder van Houten. Hij is echter al sinds eind mei aan het werk als wethouder voor het Progressief Akkoord – samenwerking van GroenLinks, PvdA en Onafhankelijken – in het college van Montfoort. In zijn kamer staat, net als in Houten, geen bureau maar tijdens het gesprek staan er wel verse aardbeien op tafel. “Een wethouder is een voorbijganger” illustreert de nieuwe wethouder van Montfoort zijn positie “maar die wethouder kan wel het verschil maken”.

ERVARING
De afgelopen vier jaar is Jocko Rensen wethouder geweest in Houten. “Ik ben er trots op dat er in die periode een dynamiek is ontstaan, die heel veel resultaat heeft opgeleverd tussen actieve organisaties, de inwoners en de gemeente”. Een mooi voorbeeld ervan is het project is “Duursaam”, een zorgproject voor ouderen in Houten. “Je ziet dat er op basis van gelijkwaardige samenwerking je in staat bent om echte oplossingen te bieden.” Een slogan die Jocko Rensen vaak gebruikt is ‘hoe je kijkt is wat je ziet’. Toen hij wethouder werd keek hij uit het raam en zag een appartementengebouw aan de Randhoeve, zijn overburen. “Ik wilde die buren leren kennen, ik heb ze uitgenodigd en dat was in die tijd (nog) niet gebruikelijk ook niet voor de ambtelijke organisatie.” Wat mij toen al opviel is dat die mensen elkaar zo weinig kenden. Ze wonen al jaren in hetzelfde pand, hadden allemaal dezelfde sociale behoefte maar er werd eigenlijk geen contact gelegd. En waar ik dan trots op ben is dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het ‘goede buur’ principe.” “Dat heeft voor mij ook een behoorlijk aantal leermomenten opgeleverd” geeft Rensen aan. “Maar misschien had ik de afgelopen vier jaar wat meer projectmatig moeten zien.”

UITDAGING
“Een wethouder is een voorbijganger en dat is waar ik het meeste moeite mee heb” vervolgt Jocko Rensen, met een gedrevenheid die hem typeert. “Ik ben heel trots op de samenwerking met de organisatie. Je zit juist op die relatie en dat contact en dan is afscheid nemen best moeilijk” geeft hij toe. “Ik vind het heel fijn een bepaalde waarde te hebben en een rol te vervullen maar in principe is die wethouder overbodig.” Zijn uitdaging voor de komende periode is het aangaan van de dialoog, het laten zien van ‘het persoonlijke’. “Montfoort is de komende vier jaar mijn thuis. Het bedrijfsleven en de samenleving is hier nog sterker georganiseerd dan in Houten. Zeker de strijdlust is hier kenmerkend om dingen voor elkaar te krijgen. En dan wordt niet gevraagd naar een bemoeiende overheid maar wordt die overheid onderdeel van de relatie” gaat Jocko verder “en daar ben ik van, maar dat weten de mensen hier nog niet.”

TOEKOMST
Inmiddels is Jocko Rensen bezig met zijn inwerkperiode. “Als je benaderd wordt door Montfoort met de vraag of je wellicht ook iets voor deze gemeente kan betekenen, dan merk je dat je als professional wordt benaderd en daar had ik zelf nog nooit over nagedacht” geeft Jocko aan. “Eén van de sleutels voor succes is samenwerking elkaars krachten bundelen en ik hoop echt dat dit Montfoort sterker maakt.” Persoonlijk geeft hij aan dat ”een van zijn ambities is “de verbinding leggen tussen alle onderwerpen op het sociale domein die nu als geheel in mijn portefeuille zitten.”

bron: Houtens Nieuws, Martin Monkel


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *