inclusie


‘Iedereen doet mee’, dat is het motto van veel gemeenten en andere organisaties. Echter voor sommige mensen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Voor mensen met een handicap of beperking bijvoorbeeld. Ook ouderen en jongeren kunnen soms minder makkelijk mee in onze samenleving.

Sinds 2016 is het internationaal verdrag over de rechten van personen met een handicap van kracht. Hierin staat dat mensen met een beperking net als andere mensen moeten kunnen genieten van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden. 

Als voorbereiding op een inspiratiebijeenkomst ‘een samenleving voor iedereen’ ging ik in gesprek met Divosa voorzitter Erik Dannenberg, op zoek naar antwoorden maakte ik onderstaande vlog.

Meer informatie kijk ook op www.erikdannenberg.nl

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *