van 2015 naar 2016, van geen stijl naar dialoog


oliebollenAfgelopen jaar heb ik verschillende inwoners ontmoet met wie ik mee mocht kijken in hun werkelijkheid. En wat ze gemeen hadden was dat er veel logica in hun leefwereld zit waar onze gemeentelijke systeemwereld nog niet altijd goed mee om kan gaan. Soms verschillen we in taal en bedoeling. De persoonlijke ontmoetingen hebben mij op een positieve manier beïnvloed. De ontmoetingen werden vaak als bijzonder omschreven door mijn gesprekspartners en voor mij voelde dat ook zo, zelfs als de gesprekken plaatsvonden op basis van een klacht, roep om verandering of verbetering. Het was goed te merken dat mensen de toegankelijkheid en het contact op prijs stellen. Een belangrijk aandachtspunt bij de gesprekken was voor mij steeds ook rekening houden en bespreekbaar maken van verwachtingen. Mijn doel tijdens deze gesprekken was ‘overzicht, inzicht en uitzicht’ krijgen. En dat ging elke keer weer op een persoonlijke manier.  

Naast de mooie persoonlijke ontmoetingen, heb ik ook de invloed gemerkt van onze digitale wereld op de werkelijkheid en gehoord en gelezen hoe inwoners onze gemeente ervaren. De digitale wereld had ook invloed op mij. Ik gebruik de sociale media om signalen op te vangen en probeer rekening te houden met de context van de verschillende boodschappen. Het duiden van de boodschappen is echter wel steeds lastiger geworden; is het een feit, gerucht of mening? Afgelopen jaar heb ik meerdere malen te maken gehad met uitingen die op mij als persoon gericht waren, althans zo heb ik dat ervaren. De impact van sommige boodschappen kan heftig zijn, niet alleen op mij maar ook op mijn persoonlijke omgeving. Als ik de rust neem om de boodschappen te duiden, kom ik uit bij de analyse dat er vaak een andere werkelijkheid achter de boodschappen zit. Dat kan zijn een boosheid over de partij waar ik lid van ben, de functie die ik bekleed, gevoel van onrecht of een verwoording van een verschil van mening. Ondanks uitnodigingen om het gesprek aan te gaan en elkaar te ontmoeten, kwam het vaak niet verder dan een digitale (ver-)oordelende boodschap.

Ik heb ook kennis kunnen maken met de ‘geen stijl’ ontwikkeling in de taal van sommige mensen. Vaak onder het mom ‘ik durf het tenminste te zeggen’ of ‘ik mag dat zeggen, vrijheid van meningsuiting’.  Soms was ikzelf het onderwerp van gesprek, soms een collega of de gemeente waar ik werk.

Soms werd mijn hart geraakt door de heftigheid en ongenuanceerdheid van de boodschap. Zoals bijvoorbeeld rondom de opvang van vluchtelingen. Ik heb geen moeite met verschil van mening maar wel met de respectloze ongenuanceerde manier waarop deze soms wordt geuit. Is het maken van contact, het elkaar ontmoeten, een vraag te stellen en te wachten op antwoord niet veel effectiever om tot verandering of verbetering te komen?

De taalverruwing en wijze waarop contact soms plaats heeft gevonden, heeft ook invloed op hoe ik met mensen omga. Zeg nou zelf, als iemand je eerst voor rotte vis uitmaakt en vervolgens een leuk praatje met je wil maken, daar kan ik niet goed tegen, jij wel? Ik heb wel gemerkt dat ik me soms over de frustratie heen moet zetten, want ik ben niet alleen mens, maar ik heb ook ja gezegd tegen de functie van wethouder. We leven in een tijd waarin ik niet alleen een functie heb, maar ook mijn functie ben. Ik wil in contact investeren en met elkaar praten en niet over elkaar praten.

Afgelopen jaar zijn we vanuit de gemeente begonnen met het aanbieden van platforms om de nuance beter in beeld te krijgen en een dialoog te kunnen starten. Prima dat er sociale media zijn, echter om ook hier te werken aan ‘overzicht, inzicht en uitzicht’, ben ik van mening dat de sociale media niet voldoende basis biedt en te vaak de onderbuik van onze samenleving is. En ja, daar kun je van mening over verschillen. Mijn mening wordt bevestigd door de ervaringen tot nu toe. Op basis van nieuwe ervaringen in de toekomst, stel ik graag mijn mening bij 🙂

Op www.argu.co/houten is een begin gemaakt met inhoudelijke discussies waarbij ideeën en argumenten invloed krijgen op de gemeentelijke systeemwereld. Mooi vooruitzicht is, dat er aankomende maanden ook nog een inwonerplatform (HIP, Houtens Inwoner Platform) gaat starten, van, voor en door inwoners die de dialoog aan willen gaan met elkaar. Een mooi voorbeeld van concrete actie waarbij inwoners en hun leefwereld samen met de gemeentelijke systeemwereld optrekken in nieuwe rollen. We zullen best aan elkaar moeten wennen en het zal soms spannend zijn, echter het geeft ook veel energie en hoop voor de toekomst.

Ook in 2016 wil ik graag veel inwoners ontmoeten om dichtbij de leefwereld van onze inwoners te blijven. Ik blijf de sociale media volgen en ik zal me ongetwijfeld ook weer eens verwonderen.

Afgelopen jaar heb ik met veel plezier ook enkele social video’s gemaakt onder het motto ‘de wethouder ontmoet’  kijk maar eens op www.youtube.com/jockorensen Ik wil hier aankomend jaar mee doorgaan en weer nieuwe onderwerpen en invalshoeken delen. Je kunt ook reageren op de video’s. Op deze manier geef ik ook een inkijkje in mijn leefwereld als mens en wethouder.

Wat mij betreft kijken we aan het eind van 2016 terug op een jaar van dialoog en hebben we misschien wel een kop koffie met elkaar gedronken.

Jocko

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *