Is preventie een paradox?


Afgelopen week zat ik bij een regionaal overleg om de relatie tussen gemeenten en zorgverzekeraars te verbeteren. Daar hoorde ik het uit de mond van een directeur van een zorgverzekeraar: “er is sprake van een preventieparadox”. Stof tot nadenken, spreekt hier de verzekeraar in een poging om een financiële bijdrage te vermijden?

 

Preventie is een belangrijke gedachte die we ook in Houten volop inzetten. We proberen te voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. We stimuleren doelbewust initiatieven die anticiperen op signalen bij risico’s en problemen.

Een voorbeeld; we zijn in Houten bezig met het preventieprogramma ‘welzijn voor elkaar’. Zorgverleners van de Medische Centra in Houten en Schalkwijk werken daarin heel nauw samen met het welzijnswerk ‘van Houten&co’. Het doel is het welbevinden van Houtenaren te verbeteren door ondersteuning te bieden aan jongeren, volwassenen, ouderen en mantelzorgers. Veel klachten zoals slaapproblemen, piekeren en eenzaamheid belanden nu vaak als medische klacht in de spreekkamer van de huisarts. De huisarts heeft binnen ‘welzijn voor elkaar’ de mogelijkheid om de inwoner in contact te brengen met een welzijnsconsulent. Deze biedt ondersteuning, geeft informatie en advies bij vragen en problemen die inwoners hebben op het gebied van welzijn, wonen, zorg en financiën.

‘Welzijn voor elkaar’ is geïnspireerd op een initiatief uit Nieuwegein. Als vloggende wethouder had ik twee jaar geleden een gesprek met de initiatiefnemers uit Nieuwegein.

Inmiddels slaat het initiatief ook landelijk aan en zijn meer gemeenten en huisartsen overtuigd van de meerwaarde. Preventie die werkt. We krijgen al duidelijke signalen dat inwoners zich geholpen voelen en dat is natuurlijk fijn, maar dergelijke preventieve inzet kost tijd en geld. Dat komt met name voor rekening van gemeenten en medische centra op dit moment. Al langere tijd proberen wij als gemeenten met verzekeraars tot afspraken te komen dat ze ook hun deel bijdragen. Je zult begrijpen dat in dat licht de opmerking preventieparadox een reactie bij mij uitlokt.

Een paradox is een ogenschijnlijk tegenstrijdige situatie, die lijkt in te gaan tegen ons gevoel voor logica, onze verwachting of onze intuïtie. Ogenschijnlijk, omdat de vermeende tegenstrijdigheid veelal berust op een denkfout of een verkeerde redenering. Wat is dan de paradox in preventie?

Voor de betrokken inwoners, huisartsen en gemeenten is inmiddels duidelijk dat ‘welzijn voor elkaar’ werkt. Maar daarmee houdt het niet op, er volgt nog een verdere wetenschappelijke verdieping. Dat lijkt me dus niet de paradox, maar wat dan wel?

Ik vermoed dat de verzekeraar nog niet overtuigd is dat onze redenering dat ook verzekeraars profiteren van ‘welzijn voor elkaar’ klopt. Een uitdaging voor verzekeraars en gemeenten. Ons gesprek krijgt binnenkort een vervolg er is nog genoeg te doen. Samen investeren om er samen meer uit te halen, ook in het belang van ‘welzijn voor elkaar’.

Jocko

Lees ook:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *