5 trends voor 2013 in samenwerken en sociale media


Een blik in mijn glazenbol voor 2013. Ik zie 5 trends; meer voor minder, bronbeheer en onderhoud, sociaal ambassadeurschap, data analyse en virtueel samenwerken. Een toelichting op mijn keuzes.

Meer voor minder.
In tijden van crisis een open deur lijkt mij. Het gebruik van sociale media zal toenemen in organisaties en binnen relaties. Ook in samenwerkingsvormen. Het zal een “way of life” worden voor de massa. Niet in plaats van, maar omdat je meer kunt met minder. Efficiëntie, als meerwaarde van effectief gebruik van sociale media zal ontdekt worden door de massa. De gedachte van “gratis” zal de stap naar deze invulling vergemakkelijken, later zal voor de massa pas duidelijk worden dat gratis niet bestaat.

Ook zal men kritischer gaan kijken naar ‘wie volg ik en wat levert me dit op?’. Het ontvrienden en opschonen van wie je volgt zal door de massa worden ontdekt.

Bronbeheer en onderhoud.
De zee aan informatie in het leven in de sociale media zal groter worden, daarbij zal de behoefte aan onderscheid van “waar of niet waar” “leuk of niet leuk” “eerlijk of manipulatief” etc. groter worden. Uiteindelijk zal dat de aanzet geven tot het meer denken in “van wie is het, waar komt het vandaan. Hoe actueel is het?” Brengt de gebruiker steeds meer richting de bron en de eigenaar/beheerder van de bron. Identiteit van de bronhouder en beheerder zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De basis zal zijn dat de gebruiker van informatie uit de sociale media wereld steeds meer zal uitgaan van de afspraak met de aanbieder. Aanbieders die hun afspraak niet nakomen zullen op termijn afvallen. Vooral de rol van de aanbieder in de wereld een ABC-tje zal steeds belangrijker worden; actueel betrokken en consequent.

Sociaal ambassadeurschap.
Onze werkelijkheid krijgt steeds meer een sociale (media) dimensie in de virtuele relaties. In de toekomst zal de samenleving steeds meer kijken waar de mensen (aanbieders en gebruikers) zitten waar men zich mee kan identificeren. Ambassadeurs zullen de nieuwe leiders worden, waarbij niet het verstand maar de nieuwe sociale relatie een doorslaggevende rol zal spelen. Er zal sociaal ambassadeurschap gaan ontstaan. Een sociaal betrouwbare en herkenbare ambassadeur zal meer invloed hebben dan de wetenschappelijke onderbouwing van waarheden. Binnen een vakgebied als communicatie zal steeds meer duidelijk gaan worden dat de invloed van de relatie en de mate waarop daarin wordt geïnvesteerd, ook in de dagelijkse wereld te gebruiken is om communicatie effectiever en meer van deze tijd te laten zijn. Er zullen nieuwe sociale media helden het dagelijkse podium gaan bepalen, nieuwe helden die al jaren laten zien dat effectief gebruik van sociale media voor hun werkt. In competentieprofielen van functies zal steeds meer het sociaal ambassadeurschap een plek krijgen. Geen rol of functie bepalen je invloed, de wijze waarop je omgaat met jouw werkelijkheid werken steeds meer mee aan je invloed.

Ook virale distributie van informatie zal steeds meer worden ervaren. De communicatie- en marketingafdelingen van de grote merken zijn er al volop mee bezig. Als een olievlek zal de virale distributie de massa bereiken.

Data analyse
De zee van informatie zal steeds meer ruimte krijgen, ‘Big Data’ wordt een begrip. De ontwikkeling van beschikbaar maken en krijgen van meer data, geeft nog geen overzicht en inzicht.

Na de waarneming van de hoeveelheid data zal de behoefte aan overzicht en vervolgens inzicht toenemen. De behoefte aan nog meer efficiëntie zal de vraag doen toenemen naar inzicht in data. We willen steeds makkelijker, sneller, meer etc.. Er zullen manieren komen om op een steeds makkelijkere manier data te analyseren, de algemene behoefte aan invloed speelt daar een belangrijke rol in. Opslag zal steeds meer als een basisrecht worden gezien, wat je doet met wat je opgeslagen hebt wordt de toegevoegde waarde.

Er zullen meer gevarieerde pakketten komen vanuit providers (en andersoortige organisaties), nieuwe verdienmodellen zullen ontstaan. Mensen betalen steeds minder voor opslag, dit zal zelfs kosteloos worden, de betaling zal zitten in de waarde van de analyse. En analyses zijn weer te verpakken als nieuwe producten en diensten. Een hefboom voor de economie, er zullen, nu nog, onbekende banen en behoeften verschijnen aan de horizon. Maar dat is voor de verdere toekomst.

Virtueel samenwerken.
Afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen als in sneltrein vaart langsgekomen. Zo zijn het ‘in de Cloud werken’ en het ‘digitaal delen’ steeds gewoner geworden. De grote aanbieders als Microsoft, Apple en Google, hebben de macht gegrepen. Office 365, Icloud, Googledrive hebben de afgelopen periode een belangrijke rol gespeeld om opslag en gebruik, elkaar te laten ontmoeten. Daarnaast doet Dropbox ook leuk mee. Wat te denken van Linkedin, Twitter en Facebook. Ook daar is de strijd om de opslag en inspelen op de behoefte van de gebruikers zichtbaar. De 2.0 gedachte is geland, de massa weet waar het over gaat en verwonderd zich steeds minder. De nieuwsgierigheid naar een diepere dimensie (3.0?) zal ons steeds meer gaan fascineren. We zijn gewend geraakt aan de snelheid van de tijd, we erkennen dat veranderingen steeds sneller gaan. Die erkenning zal er voor gaan zorgen dat participeren en experimenteren, het passieve consumeren gaan overwinnen.

Wij mensen willen steeds meer invloed op van alles om ons heen. Willen we invloed dan zullen we “iets” moeten doen. In ons werk zal steeds meer de nadruk komen te liggen op welk verschil je als werknemer maakt op het eind resultaat. De druk op de arbeidsmarkt en de minder beschikbare financiële middelen zullen er voor zorgen dat er behoefte is aan “lean en mean” organisaties. Wat je als onderdeel van een organisatie kunt bijdragen, welk verschil je maakt, zal steeds meer gezien gaan worden. Zelfsturende teams zullen gestimuleerd gaan worden, heeft als bij effect dat de overhead in organisaties kleiner kan.

Sociaal kapitaal en de waarde van het relatienetwerk zullen steeds belangrijker worden. Het virtueel samenwerken, dat is voor mij het samenwerken zonder ‘opdrachtgever en opdrachtnemer’ rol. Het samenwerken op deze manier is werken vanuit ieders eigenbelang werken aan het gezamenlijk belang. De kracht van de samenwerking (het teamwork) zal weer geproefd gaan worden.

Het werken aan zelfsturendheid zal de stap naar virtueel samenwerken versnellen. De verleiding om naast fysiek samenwerken ook virtueel te gaan samenwerken zal toenemen. Doordat er al succesvolle voorbeelden zijn, zal de weg van het virtueel samenwerken steeds minder eng worden.

Tot nu toe werd er nog heel conservatief met virtueel samenwerken omgegaan.

In de wereld van de zorg, het onderwijs en de politiek hebben we de afgelopen jaren steeds meer de digitale dienstverlening zijn intrede zien maken. Terwijl de discussie in de media nog gaat over onveilig gebruik van data en privacy, zijn de eisen van de samenleving aan de beschikbaarheid van informatie veel hoger geworden. We willen de stap nu nog niet maken om de informatie technisch te verbinden en laten ons leiden door de angst voor het onbekende, tegelijkertijd vinden we het gewoon dat de we alles weten.

We krijgen meer vertrouwen in de mogelijkheden en beschouwen het bijzondere van de afgelopen jaren steeds meer als gewoon. De samenleving zal steeds meer invulling gaan geven aan “waarom moeilijk doen als het makkelijk kan”! Dit zal winnen als de angst voor het verleden en heden is overwonnen.

In de praktijk zal dat vooral beginnen met geven. Mensen zullen gaan merken dat “wat je geeft, krijg je terug” echt werkt. Samenwerken bevat de dynamiek van het geven en nemen. Het zal steeds aantrekkelijker en gewoner worden om ‘iets’ te geven. Sociaal kapitaal scoort ook hier.

Het uitvergroten van risico’s en benadrukken van angst voor het onbekende hebben de massa nog weerhouden. Ook in de media zal meer ruimte komen voor de positieve communicatie over de werkelijkheid, ‘wat we wel hebben of kunnen’ wordt steeds belangrijker. Dit is een logische vorm van overleven en krijgt in de samenleving de overhand.

De media zal een belangrijke rol spelen in het ontdekken van de wereld van het “kan wel”. De “angst-communicatie” zal minder worden. Media zullen ook opzoek moeten naar hun nieuwe rol, al was het alleen al omdat er veel minder geld voor de professionele media organisaties beschikbaar komt.

Steeds meer mensen zullen zich realiseren dat 100% veilig niet bestaat en ook zal het huidige maatschappelijke wantrouwen (bijvoorbeeld richting overheid of andere organisaties) een stimulans worden voor grote groepen in de samenleving om “het zelf te gaan doen”. Daarmee zal een thema als zelfredzaamheid en veerkracht een brede maatschappelijke impuls krijgen. Ook daarbij zal samenwerken met ‘hen die hetzelfde willen’ een logische stap zijn. Virtueel samenwerken is dan zeker een optie, aangezien de middelen en mogelijkheden al tot het dagelijkse gemeengoed behoren. De rol van de beheerder, faciliteerder van de samenwerking zal cruciaal blijken te zijn.

De ICT organisaties en afdelingen zullen veranderen, iedereen is in mijn beleving ICT-er, zeker als het gaat om gebruik van middelen en mogelijkheden. Denk maar aan tablet, telefoon, gaming en interactieve televisie zoals veel mensen dat privé al ervaren.

Het gebruik en functioneren van dit soort middelen en mogelijkheden buiten het privé gebruik, wordt het aandachtsgebied. De techniek (dat het werkt) zal als gewoon worden beschouwd. En als het niet werkt is het inwisselbaar. Er zullen meer beheerde omgevingen gaan komen, waarbij hulp wordt geboden en initiatief wordt beloond. Service gaat weer onderscheid maken. Een mooi voorbeeld is het fenomeen ‘gratis’ video chatten of bellen. Microsoft ziet het “gratis” (zij hebben in 2012 Skype en Yammer gekocht) als service aan hun klanten en een mogelijk nieuw verdienmodel in hun Office 365 ontwikkeling. Ook Facebook en Google hebben de gratis video, chat en bellen geïmplementeerd. Interessant is dat veel mensen hier privé gebruik van maken maar de zakelijke toepassing nog niet oppakken.

Participeren zal steeds meer boven consumeren komen. Een verandering die er voor zal zorgen dat virtueel samenwerken “gewoner” zal worden en het waard is om te proberen. Het pionieren is voorbij, de kracht van het nieuwe samenwerken zal geproefd worden en gewoon worden. Want gemak dient de mens.

In 3 gouden regels voor 2013

Als ik bovenstaande samenvat in 3 regels voor 2013 kom ik tot het volgende;
1.regels voor als er iets te regelen is,
2.behandel de ander zoals jezelf behandeld wenst te worden,
3.maak het leuk (en makkelijk).

December 2012,
Jocko Rensen.

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *