Drie argumenten om conflict situaties te omarmen


Conflicten hebben democratische waarde.
Maatschappelijke conflicten zijn een vorm van betrokkenheid die welkom zou moeten zijn in een sociale samenleving, of ze nu worden aangejaagd door gevestigde maatschappelijke groeperingen of spontaan ontstaan omdat burgers elkaar vinden in protest. Ook als ze zich buiten de geïnstitutionaliseerde paden afspelen. Op straat en in (sociale) media bevinden zich nieuwe mogelijkheden voor interacties tussen burgers en instituties, en dus nieuwe vormen van democratie. Daar uiten burgers zorgen en morele waarden die niet vanzelf in het blikveld van overheden en bedrijven belanden.

Conflicten leiden tot nieuwe kennis.
Maatschappelijke onderwerpen zijn tegenwoordig omgeven door veel onzekerheden. Er worden allerlei aannames gedaan om de onzekerheden in te perken. Conflicten kunnen deze aannames ter discussie stellen, en daarmee laten zien waar ze tekort schieten. Zo kan conflict leiden tot nieuwe kennis, zowel over feiten als over waarden, en daarmee tot betere besluitvorming. Overigens is deze gedachte niet nieuw. Uit de managementliteratuur is al langer bekend dat conflicten kunnen leiden tot verbeterde prestaties en meer creativiteit en innovatie.

Conflicten omarmen voorkomt een boemerang effect.
De gedachte hierachter is dat conflicten ook kunnen uitmonden in lange procedures en slechte vertrouwensrelaties. Om zulke niet-productieve conflicten te voorkomen is het niet verstandig conflict halsstarrig te willen vermijden of oplossen. In plaats daarvan kan het verkennen ven verschillende standpunten, waarden en opvattingen juist leiden tot beter begrip en vertrouwen. Dit komt besluitvorming uiteindelijk meer ten goede.

Inspiratie en bron: Inzichten uit het RESPONSE programma TUDelft
Meer info PDF response magazine TUDelft


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *