Integratief Gedragsmodel


Het Integratief Gedragsmodel (IGM) is een psychologisch model dat ontworpen is om menselijk gedrag te begrijpen en te voorspellen. Het model biedt een kader voor het ontwikkelen van interventies en programma’s die gericht zijn op het veranderen van bijvoorbeeld ongezond gedrag of het bevorderen van gezond gedrag. Door de verschillende factoren die gedrag beïnvloeden te begrijpen en aan te pakken, kunnen effectieve strategieën worden ontworpen om mensen te helpen hun gedrag te veranderen.

In de kern stelt het integratief gedragsmodel dat motivatie en gedrag gaat om 2 factoren: willen en kunnen. 
Een voorbeeld. Stel, je wil iemand helpen met stoppen met roken. Dan is het belangrijk om te weten hoe het zit met het kunnen: heeft diegene de benodigde kennis en vaardigheden? Zijn de randvoorwaarden aanwezig om te kunnen stoppen en kan diegene omgaan met lastige situaties?

Maar het gaat ook om willen: Hoe belangrijk vindt diegene het om te stoppen? Welke voor-en nadelen voorziet hij/zij? Hoeveel vertrouwen heeft hij/zij er in dat het hem gaat lukken? Of heeft hij/zij al veel pogingen gedaan die niet zijn gelukt? En hoe kijken zijn/haar vrienden ernaar? Steunen ze, of voeren ze toch wat druk uit om te blijven roken?

Voor je iemand gaat helpen, is het belangrijk om zicht te hebben op deze factoren. Zodat je gericht iemand kan helpen. Zo werkt het ook met motivatie en gedrag rondom optimale participatie.

willen + kunnen = doen

Inspiratie en meer info integratiefgedragsmodel.nl

integratief gedragsmodel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *