Rijnlands denken


in het rijtje inspiratie mag voor mij het rijnlands denken niet ontbreken. Werken vanuit vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Mijn samenvatting in 1 minuut aan de hand van enkele inspirerende uitgangspunten.

Wie het weet, mag het zeggen 
Ken je grenzen, niet de regels 
Het gebeurt als je het loslaat 
Vakmanschap is de basis
Maatwerk als de norm

Heeft verwantschap met het Nederlandse poldermodel en gaat uit van samenwerkingsbereidheid en een overheid die zich actief bezighoudt met milieu, ruimtelijke ordening, onderwijs en sociale vraagstukken.

Leestip, de rijnland boekjes van Jaap Peters en Mathieu Weggeman.

Rijnlands denken