teams en werken vanuit de bedoeling


‘Werken vanuit de bedoeling’ is voor mij de basis van mijn werk geworden als teamleider. Het team en ik, voegen samen waarde toe en pakken eigenaarschap. We werken vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en professionele ruimte.

En ja, we maken ook fouten en daar leren we van. De kern van deze werkwijze is dat we samenwerken in het team, aan de hand van vier principes.

Het eerste principe is; de ‘ja-cultuur’. We denken in mogelijkheden, hebben plezier en stralen positiviteit-uit. We luisteren en vragen door, denken mee en kunnen ook gemotiveerd ‘nee’ zeggen.

Het tweede principe is ‘ samen verkennen’. We zoeken elkaar op, leggen persoonlijk contact, we verkennen de vraag achter de vraag en tonen begrip en respect.

Principe drie is ‘ we experimenteren meer’. We tonen lef, staan open voor iets nieuws, durven anders te denken, en te doen, en we blijven ruimte zoeken.

Tot slot principe vier, ‘we voegen waarde toe’. We doen een stapje extra, we communiceren begrijpelijk, en vieren en delen successen, en we laten ons positief verrassen.

, ,