Sustainocratie

Nu bijna 5 jaar geleden maakte ik kennis met Jean-Paul Close, ik bezocht hem in de Stad van Morgen. Vanaf dat moment heeft het begrip sustainocratie mij geïnspireerd en was aanleiding om het boek aan te schaffen met dezelfde titel. Sustainocratie is als woord een combinatie van Sustainable Human Progress (duurzame menselijke evolutie) en Democratie (onze vrijheid om prioriteiten te kiezen). Daarbij is het gebaseerd op 5 basisprincipes (menselijke waarden):
gezondheid
veiligheid
samen waarmaken
bewustzijn
voeding

Sustainocratie helpt bij het samen op zoek gaan naar nieuwe maatschappelijke dynamieken vol innovaties en samenwerking. Handig lijkt me in een tijd waarin we zo worstelen met thema’s zoals duurzaamheid, inclusiviteit en samenredzaamheid.

Een korte tekenvideo ter inspiratie.

sustainocratie

Kijktip mijn vlog uit 2015, in gesprek met Jean-Paul Close 

Rijnlands denken

in het rijtje inspiratie mag voor mij het rijnlands denken niet ontbreken. Werken vanuit vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Mijn samenvatting in 1 minuut aan de hand van enkele inspirerende uitgangspunten.

Wie het weet, mag het zeggen 
Ken je grenzen, niet de regels 
Het gebeurt als je het loslaat 
Vakmanschap is de basis
Maatwerk als de norm

Heeft verwantschap met het Nederlandse poldermodel en gaat uit van samenwerkingsbereidheid en een overheid die zich actief bezighoudt met milieu, ruimtelijke ordening, onderwijs en sociale vraagstukken.

Leestip, de rijnland boekjes van Jaap Peters en Mathieu Weggeman.

Rijnlands denken

Montessori ‘help mij het zelf te doen’

Help mij het zelf te doen, is een uitspraak die bij ons thuis regelmatig gebruikt wordt. Help mij het zelf te doen heeft voor mij als uitgangspunt een positieve invloed op onder andere samenwerken, groeien, ontwikkelen en veranderen. Heeft voor mij ook relatie met begrippen als respect, vrijheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Misschien herkende je de uitspraak, deze is van Maria Montessori. Haar pedagogische methode is een bron van inspiratie, een stukje van die inspiratie heb ik omgezet in een 1 minuut video tekening.

Aan de hand van 4 quotes op weg naar meer inzicht.
“Alle onnodige hulp is een obstakel voor ontwikkeling.”
“Als je te veel kritiek hebt op iemand, zal hij leren oordelen. Als je iemand regelmatig complimenteert, zal hij leren waarderen.”
“Leraren zijn een gids in het proces naar autonomie. Ze kunnen en mogen hun leerlingen niet ondergeschikt maken aan hen.”
“Vrijheid en discipline gaan hand in hand, sterker nog, dit zijn twee kanten van één medaille”

Begin bij jezelf, de rest volgt 🙂

Montessori – help mij het zelf te doen

Reteaming

tijdens mijn expeditie in het coachingsvak ben ik ook op het pad van reteaming terecht gekomen. De methode Reteaming is een oplossingsgerichte, stapsgewijze procedure voor het versterken van de motivatie en het sturen van veranderingsprocessen op basis van samenwerking. Oorspronkelijk bedacht door Ben Furman en Tapani Ahola en in een klein boekje uitgebracht (leestip!). Zoals je zult begrijpen spreekt mij dat erg aan, het geeft daarnaast handvatten voor managers, bestuurders, teamleiders en coaches. Reteaming past geheel in mijn levensfilosofie ‘help mij het zelf te doen’.  De 12 stappen pasten net niet in een schets van 1 minuut. De gebruikte afbeeldingen helpen mij bij het verkennen en vormgeven van de stappen.

Reteaming in 12 stappen

Voor een eerdere reteaming publicatie klik hier.

hostmanship

Om resultaat te kunnen bereiken conform mijn levensfilosofie ‘help mij het zelf te doen’ is nabijheid van belang. Maar hoe kun je werken aan nabijheid? In mijn beleving is de Hostmanship werkwijze een uitstekende vertaling van mijn behoefte.

Hostmanship werkt vanuit 7 principes; dienstbaar zijn, het geheel zien, verantwoordelijkheid nemen, respect tonen, dialoog voeren, kennis opdoen en plezier maken. Hierbij mijn schets in 1 minuut. Er zijn verschillende benaderingen van gastvrijheid en hospitality, in mijn ervaring gaat het daarbij om oprechtheid, respect en nabijheid.

Mijn kennismaking met Hostmanship smaakte naar meer.

Hostmanship in 1 minuut

deep democracy

De wijsheid van de hele groep gebruiken, op een duurzame en respectvolle manier. Met de inzet van de deep democracy aanpak kan dat. Deep democracy spreekt mij erg aan en past bij mijn levensfilosofie ‘help mij het zelf te doen’.

Als we ons de groepen/teams in de samenleving (maar ook in organisaties) voorstellen als een ijsberg, dan is er sprake van een gedeelde, bewuste werkelijkheid boven de waterlijn- en een onbewuste, verborgen werkelijkheid onder de waterlijn. In het groepsonbewuste zwemmen ‘vissen’ rond; onuitgesproken gedachten, emoties, irritaties, belangen. Hierbij mijn schets in 1 minuut.

Mijn ervaring, met de inzet van deep democracy tools, investeer je in de relatie en doe je samen wat nodig is. Let op! Doen wat nodig is, is iets anders dan iedereen zijn/haar zin geven.

deep democracy

doel versus bedoeling

Het klinkt eenvoudig. In mijn dagelijkse praktijk, staat voor mij de bedoeling centraal. Ik merk dat in de communicatie doel en bedoeling nogal eens door elkaar gehaald worden. Geïnspireerd door ontmoetingen met en publicaties van Wouter Hart heb ik een korte schets gemaakt. Mijn wens, laten we vaker op expeditie gaan vanuit de bedoeling en samen op weg naar de ruimte, de horizon.

Werken vanuit de bedoeling

inclusie

‘Iedereen doet mee’, dat is het motto van veel gemeenten en andere organisaties. Echter voor sommige mensen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Voor mensen met een handicap of beperking bijvoorbeeld. Ook ouderen en jongeren kunnen soms minder makkelijk mee in onze samenleving.

Meer lezen

verbeelding

Coronatijd, een tijd om overzicht te krijgen en ervaringen en inspiraties verder te laten indalen.  Ik ben altijd op onderzoek naar allerlei aspecten die mij inspireren als bestuurder, manager en zeker ook als mens. Een mooi inspirerend fenomeen vind ik de kracht van de verbeelding.

Meer lezen

reteaming

Wat zijn wij mensen soms rare wezens. We weten vaak heel goed wat we niet willen, maar wat willen we wel? Tijd voor wat optimisme.

Een denkwijze die ik met regelmaat gebruik heet reteaming. Dit is een oplossingsgerichte, stapsgewijze procedure voor het versterken van de motivatie en het sturen van veranderingsprocessen op basis van samenwerking. Met deze methode kunnen individuele personen, maar ook teams en hele organisaties, geholpen worden bij het oplossen van problemen en het tot stand brengen van gewenste veranderingen.

Meer lezen