reteaming


Wat zijn wij mensen soms rare wezens. We weten vaak heel goed wat we niet willen, maar wat willen we wel? Tijd voor wat optimisme.

Een denkwijze die ik met regelmaat gebruik heet reteaming. Dit is een oplossingsgerichte, stapsgewijze procedure voor het versterken van de motivatie en het sturen van veranderingsprocessen op basis van samenwerking. Met deze methode kunnen individuele personen, maar ook teams en hele organisaties, geholpen worden bij het oplossen van problemen en het tot stand brengen van gewenste veranderingen.

Er zijn verschillende manieren om te kijken naar ontwikkeling, begeleiding en verandering. In de kern komen ze op het zelfde neer. Je maakt contact, je kiest een weg, je gaat de weg in (expeditie) en je blijft kijken of dit de juiste weg is. Onder invloed van tijd en mogelijkheden kan de weg worden beïnvloed.

Reteaming is ontwikkelt door Ben Furman en Tapani Ahola, twee wetenschappers aan het Brief Therapie Institute te Helsinki. Zij ontwikkelden op basis van hun ‘Solution Focused‘ manier van werken een teamvariant, en koppelde hier de naam “reteaming” aan. Via reteaming bereikten zij dat het functioneren van teams of gereorganiseerde groepen zichtbaar verbeterd werd.

Reteaming doet, zoals alle oplossingsgerichte methoden, afstand van een probleemanalyse en biedt in plaats daarvan een kader waarbinnen je je gezamenlijk oriënteert op toekomstige oplossingen, die je vertaalt in doelstellingen. Een kernbegrip hierbij is motivatie. Een oplossingsgerichte wijze, die is gebaseerd op samenwerking.

Reteaming in 12 stappen;

1. Beschrijf je toekomstdroom
2. Bepaal je doel
3. Werf supporters om je doel te bereiken
4. Ga de voordelen van je doel onderzoeken
5. Onderken reeds geboekte vooruitgang naar je doel
6. Maak een schets van de komende vorderingen
7. Erken dat het een hele opgave is
8. Vind redenen om vertrouwen te vinden
9. Je moet iets beloven
10. Je evalueert de vooruitgang
11. Je bereidt je voor op mogelijke tegenslagen
12. Je viert je succes en bedankt je supporters

De 12 stappen van reteaming visueel:

12 stappen van reteaming in beeld

Voor de PDF versie klik hier.

Zie ook mijn eerdere bijdrage Mooii, manier van denken en doen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *